„ Táhneme za jeden provaz.“

Vize školy : Vytvořit prestižní moderní mateřskou školu. Vytvořit dětem nadstandardní, bezpečn é, podnětné a zábavné prostředí, ve kterém budou prožívat plnohodnotné, radostné dětství se svými kamarády a profesionálními pedagogy. Díky nízkému počtu dětí a vzdělaným pedagogům vytvořit prostředí, ve kterém budou moci být mnohem více, než ve většině mateřský ch škol respektovány zájmy dětí, je jich individuální potřeby a kde budou mít příležitost- komunikovat,  prožívat, zkoumat, tvořit, učit se, radovat se, sportovat, rozvíjet logické a technické myšlení aj. Posil ovat schopnosti každého dítěte. Vést děti k samostatnosti, k samostatnému rozhodování a ke spolupráci s ostatními. Nabízet dětem pouze to nejlepší z  alternativních programů. Soukromá mateřská škola Štístko bude pro děti oázou pohody a štěstí.

Novinky

  • Kontaktní Formulář

  • Autor webu:

    Web byl vytvořen 2014 by Ideacollective.s.r.o