Průběh dne

Provoz mateřské školy začíná denně v 6:30 h a končí vždy v 18:00 h.

Děti přicházejí postupně od 6:30 –  nejpozději však do 8:45 h. Tento čas věnují volným hrám dle vlastního zájmu.

Čas mezi 8:45 – 9:00 h je věnovaný vzájemnému přivítání a seznámením s programem dne.

Od 9:00 do 9:30 h jsou pro děti připraveny řízené činnosti, individuální péče a na závěr proběhne zhodnocení práce dětí.

Pro děti je připravena svačinka od 9:30 do  9:45 h a následuje pobyt venku, ze kterého se děti vrací přibližně v 11:30 h. Následuje příprava na oběd. Děti obědvají od 12:00 do 12:30.

Děti odcházející po obědě domů lze vyzvedávat v době mezi 12:30 – 13:00 h. Prosíme o dodržování stanoveného času.

Děti odpočívají od 13:00 do 14:30 h a je samozřejmostí, že respektujeme individuální potřebu odpočinku. Pro děti se sníženou potřebou spánku jsou do vzdělávacího programu zařazeny vhodné aktivity.

Po odpočinku je pro děti připravená svačinka. Děti mohou svačit průběžně dle potřeby a to do 15:00 h.

Od 14:45 h mají děti možnost volných her a pedagogové s dětmi dále pracují v souladu se ŠVP.

Rodiče si děti vyzvedávají v odpoledních hodinách průběžně dle potřeby ale nejpozději v 18:00.

V případě potřeby lze program dne pozměnit tak, aby vyhovoval aktuálnímu dění v mateřské škole a potřebám dětí.

  • Kontaktní Formulář

  • Autor webu:

    Web byl vytvořen 2014 by Ideacollective.s.r.o