Personální zajištění

–          Jsme pedagogové s potřebnou pedagogickou kvalifikací a neustále se sebevzděláváme.

–          Jako pedagogové jednáme, chováme se a pracujeme profesionálním způsobem.

–          Naše práce je organizovaná tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče.

PhDr. Tamara Černochová

 • • Střední pedagogická škola Kroměříž

Obor : Učitelství pro mateřské školy

 • • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
 • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele mateřských škol
 • • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Studijní program  :  Specializace v pedagogice

Studijní obor :  Učitelství pro mateřské školy

 • • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Magisterský studijní program : Speciální pedagogika

Studijní  obor : Speciální pedagogika

 • • 2016 – udělen akademický titul – Doktor filozofie

Absolvované kurzy a semináře :

 • • Jak je možné přistupovat k tvorbě TVP v MŠ,
 • • Jak pracovat s úzkostným dítětem
 • • Country-line-skotské a řecké tance,
 • • Cesta k rozvoji hudebnosti dítěte,
 • • Co slabika-to muzika,
 • • Pozitivní působení na děti v mateřské škole,
 • • Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku,
 • • Anyana-děti a svět,
 • • Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku,
 • • Zdravotník zotavovacích akcí,
 • • Reflexe v práci učitele,
 • • Sociální dovednosti dítěte předškolního věku,
 • • Trestní odpovědnost pedagogů v praxi,
 • • Pohybové hry s hudbou,
 • • Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu.
 • • Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD

Jaká jsem :

 • • Jsem energická, veselá a vstřícná.
 • • Výchově a vzdělávání dětí předškolního věku se věnuji mnoho let.
 • • Snažím se co možná nejvíce porozumět tomu, co děti trápí, s čím a proč se potýkají, čeho a proč se bojí a z čeho se naopak radují.
 • • Ráda hraji na klavír, zpívám, kreslím, sportuji a  tancuji .
 • • Dobře si uvědomuji, že bez neustálého sebevzdělávání se dobrý pedagog    neobejde.
 • • Svůj volný čas ráda trávím s rodinou, s přáteli, sportem a odpočinkem.

 

 • Kontaktní Formulář

 • Autor webu:

  Web byl vytvořen 2014 by Ideacollective.s.r.o